เลี่ยง! ลูกเล็กตกเตียง ควรเลือกที่นอนอย่างไร

 

เลี่ยง! ลูกเล็กตกเตียง ควรเลือกที่นอนอย่างไร

 

การตกเตียงมักเป็นอุบัติเหตุที่พบเจอได้บ่อยในเด็กเล็ก ดังนั้นจึงควรป้องกันโดยเริ่มจากการเลือกเตียงให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก

 

ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีไม่แนะนำให้นอนเตียงผู้ใหญ่ ควรนอนเตียงเด็กที่ได้มาตรฐาน มีที่กั้นกันเด็กตกเตียง ซี่ราวกั้นห่างกันไม่เกิน 6 เซนติเมตรในเด็กเล็ก และไม่เกิน 9 เซนติเมตรในเด็กอายุมากกว่า 9 เดือน เพื่อป้องกันศีรษะติดซี่ราวกั้นเตียง 

 

ราวกันตกต้องมีตัวยึดที่ดี จากขอบบนของเบาะที่นอนถึงราวกันตกด้านบนต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 65 เซนติเมตร หรือ ¾ ของความสูงเด็ก มุมเสาทั้ง 4 มุมต้องเรียบ มีส่วนนูนได้ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร เบาะที่นอนต้องพอดีกับเตียง และไม่มีช่องว่างระหว่างเบาะกับราวกันตกเกินกว่าด้านละ 3 เซนติเมตร ส่วนเตียงผู้ใหญ่ที่ให้เด็กนอนควรใช้กับเด็กที่อายุมากกว่า 2 ปีค่ะ 

 

ข้อมูลจาก พญ. กนกอร ลีเพชรรัตน์ ปานเกษม  / กุมารแพทย์