ถ้าลูกมีแววถนัดซ้าย อย่าบังคับลูกให้ใช้มือขวา

 

มีงานวิจัยล่าสุด จาก Trieste and the University of Padua ที่ตีพิมพ์ใน Scientific Reports เผยว่า ทารกในครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 สัปดาห์ จะเคลื่อนไหวโดยใช้มือข้างที่ถนัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมือขวา ในการทดลองมีการติดตามผลหลังจากนั้นอีก 9 ปี พบว่า มีความถูกต้อง 89 - 100% โดยในจำนวนทารก 29 คน ที่ทดลองนั้น มี 25 คน โตขึ้นมาถนัดขวา และอีก 4 คน โตขึ้นมาถนัดซ้าย งานวิจัยชิ้นนี้จึงแสดงให้เห็นชัดว่าความถนัดซ้ายหรือขวาของลูกนั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่ในครรภ์

 

นักจิตวิทยาพัฒนาการจึงแนะนำว่า  อย่าพยายาม “แก้ไข” ความถนัดซ้ายของลูก ให้เปลี่ยนมาถนัดขวา เพราะมันจะส่งผลกระทบให้สมองของลูกทำงานผิดปกติ ทำงานหนักขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในการเขียน การใช้กรรไกรหรือมีด และเล่นกีฬาได้ไม่ดี รวมไปถึงเหนื่อยง่ายเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องมาจากความถนัดซ้ายหรือขวาในการใช้มือของเด็กๆ นั้น เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการและการทำหน้าที่ของสมอง สมองซีกซ้ายและซีกขวา นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

 

ถ้าลูกของคุณยังไม่แสดงให้เห็นการใช้มือข้างที่ถนัดภายในอายุ 2 ปี พยายามให้เขาหยิบจับสิ่งของโดยใช้มือทีละข้าง และอย่าออกคำสั่งให้ลูกใช้ช้อนหรือปากกาด้วยมือข้างใด แต่ปล่อยให้เขาได้เลือกข้างที่เขาถนัดด้วยตัวเอง และเมื่อลูกแสดงให้เห็นว่าถนัดมือข้างไหน พยายามหากิจกรรมให้ลูกได้ใช้กล้ามเนื้อมือข้างนั้นด้วยจะดีที่สุดค่ะ

 

ที่มา: Smartparenting.ph