ข้อคิดนมแม่ เพื่อลูกคลอดก่อนกำหนด

 

แหล่งอาหารที่มีคุณค่าสูงสุดสำหรับลูกที่คลอดก่อนกำหนด คือ นมแม่ ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยก็ควรให้ลูกกินนมแม่เป็นหลัก แต่ลูกไม่สามารถจะดูดนมแม่ได้ ลูกยังไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบ ต้องควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จะให้นมแม่ได้อย่างไร เรามีข้อแนะนำมาฝากค่ะ

 

เตรียมพร้อมนมแม่ไว้ก่อน

ทารกที่คลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่จะไม่สามารถดูดนมเองได้ จำเป็นต้องได้รับอาหารทางสาย หรืออาจต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำร่วมด้วย กรณีที่ให้อาหารทางสายเช่นนี้ คุณแม่ควรได้รับการสอนเทคนิคการบีบนมออก เพื่อนำไปให้ลูก สอนให้รู้จักการเก็บรักษา การนำส่งนมแม่สำหรับลูก ซึ่งทุกขั้นตอนต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดอย่างเคร่งครัด

 

เทคนิคการบีบนมแม่

* รู้ก่อน ทำไมต้องบีบนมแม่

แม้ลูกจำเป็นต้องได้รับอาหารอื่นในช่วงแรก คุณแม่ก็ควรได้รับการสอนให้กระตุ้นการผลิตน้ำนม โดยบีบน้ำนมออก เพื่อให้มีน้ำนมออกมาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อลูกแข็งแรงดีแล้ว ออกจากตู้อบได้แล้ว ลูกก็จะสามารถดูดนมแม่ได้ทันที

 

* รู้ตารางเวลาของการบีบนมแม่โดยคร่าวๆ

คุณแม่สามารถบีบนมแม่ออกมาแล้วเก็บแช่แข็งไว้ให้ลูกได้ภายใน 2-4 สัปดาห์ โดยขอแนะนำตารางเวลาของการบีบน้ำนมออกโดยคร่าวๆ ดังนี้

1. ใน 24 ชั่วโมงแรก สามารถบีบน้ำนมออก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาทีต่อเต้านมแต่ละข้าง

2. ใน 24 ชั่วโมงที่สอง สามารถบีบน้ำนมออก 3 ครั้ง (หรือทุก 8 ชั่วโมง) ครั้งละ 3 นาทีต่อเต้านมแต่ละข้าง

3. ใน 24 ชั่วโมงที่สาม สามารถบีบน้ำนมออก 4 ครั้ง (หรือทุก 6 ชั่วโมง) ครั้งละ 4 นาทีต่อเจ้านมแต่ละข้าง

4. ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป สามารถบีบน้ำนมออกทุก 4 ชั่วโมง (หรือประมาณวันละ 5-6 ครั้ง) ครั้งละ 5 - 10 นาทีต่อเต้านมแต่ละข้าง

 

คำแนะนำ

* ในช่วงที่อยู่โรงพยาบาล ทันทีที่มีโอกาส และลูกสามารถดูดนมแม่เองได้บ้างแล้ว ให้นำลูกมาดูดนมแม่ทันที แม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียงครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีก็ควรต้องทำ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ลูกได้เรียนรู้พฤติกรรมการดูดนมให้เร็วที่สุด

* เมื่อใกล้เวลาที่จะได้รับอนุญาตให้นำลูกกลับบ้านได้แล้ว จะต้องหาโอกาสได้อยู่ในโรงพยาบาลกับลูกประมาณ 2 - 3 วัน เพื่อจะช่วยให้คุณแม่สามารถให้ลูกดูดนมเองได้สำเร็จ โดยคุณแม่จะได้รับคำแนะนำ พร้อมการสนับสนุนช่วยเหลือจากพยาบาลได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การให้นมแม่สำหรับลูกที่คลอดก่อนกำหนดประสบความสำเร็จในอนาคตนั่นเองค่ะ

 

แหล่งข้อมูล :

นมและอาหารทารก : หลักและวิทยาการก้าวหน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล