เริ่มแล้วจ้า! การค้นหาหนูน้อยนักเล่านิทานรอบคัดเลือก

 

เริ่มแล้วจ้า!! กับการประกวดเล่านิทานรอบคัดเลือก โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13 มาร่วมติดตาม ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจกับเด็กๆ ทุกคนกันนะคะ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น แล้วเจอกันค่ะ

 

อัพเดท : วันที่ และสถานที่จัดประกวดรอบคัดเลือก

กรุงเทพฯ 

สถานที่ : ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 (แผนที่คลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/bCE3rBDMQGu )

วันและเวลา :

-  ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 - 6 ปี : วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. /  วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. / วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. และวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 61 (เฉพาะช่วงเช้า) 

-  ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6 - 9 ปี : วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. (เฉพาะช่วงบ่าย), วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. และวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 61

รอบเช้า : ลงทะเบียน 10.00 - 10.30 น. เร่ิมประกวด 10.30 น. 

รอบบ่าย : ลงทะเบียน 12.30 - 13.00 น. เร่ิมประกวด 13.30 น.   

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่ : ห้องประชุมโอทอป อบจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ (แผนที่คลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/CYdDSZMiUWx)

วันและเวลา : 

- ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6 - 9 ปี : วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 61 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มประกวด 08.30 น. 

- ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 - 6 ปี : วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 61 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มประกวด 08.30 น. 

 

ภาคเหนือ 

สถานที่ : ห้องประชุม โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (แผนที่คลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/CNpR3d91c5p)

วันและเวลา : 

- ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6 - 9 ปี : วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 61 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. เริ่มประกวด 08.00 น. 

- ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 - 6 ปี : วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 61 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. เริ่มประกวด 08.00 น. 

 

ภาคใต้ 

สถานที่ : ห้องประชุม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี (แผนที่คลิกที่นี่ หรือ https://goo.gl/maps/kRBfCz8kFZ42)

วันและเวลา : 

- ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 - 6 ปี : วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มประกวด 08.30 น. 

- ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6 - 9 ปี : วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 61 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มประกวด 08.30 น. 

 

เกณฑ์การตัดสิน :

เกณฑ์การตัดสินการประกวดรอบคัดเลือก : รวมคะแนนเต็ม    200 คะแนน

1. การแต่งกายและการแนะนำตัวเอง

- การแต่งกาย ความเรียบร้อย (ใส่ชุดนักเรียนเท่านั้น)     10 คะแนน

- การแนะนำตัวและแนะนำเรื่องที่จะเล่า (ระบุชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล, ผู้วาดภาพประกอบ)   10 คะแนน

 

2. วิธีการนำเสนอ (เน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กที่เหมาะสมตามวัย) 

- ความคิดสร้างสรรค์         20 คะแนน

- เทคนิคและลีลาในการเล่า        20 คะแนน

- ความสนุกสนาน         20 คะแนน

- น้ำเสียง และภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง (สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้)    20 คะแนน

 

3. การใช้ร่างกายเป็นสื่อ

- ความคิดสร้างสรรค์         20 คะแนน

- ความสามารถในการใช้ร่างกายเป็นสื่อ       20 คะแนน

(ไม่เน้นอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์ประกอบการเล่า)

 

4. เนื้อหา 

- ความเหมาะสมของเนื้อเรื่องกับวิธีนำเสนอ      10 คะแนน

- เนื้อเรื่องเหมาะกับวัยและบุคลิก        10 คะแนน

- การเลือกเรื่อง (เหมาะสมกับวัย เนื้อเรื่องไม่มีความรุนแรงหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม)  10 คะแนน

- ความยาวของเนื้อหา (เวลาไม่เกิน 5 นาที)       10 คะแนน

 

5. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไหวพริบปฏิภาณ 

- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไหวพริบปฏิภาณ      10 คะแนน

- คะแนนพิเศษ เช่น ความน่ารัก ความใสซื่อ ความมั่นใจ     10 คะแนน

  (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ) 

 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อผู้สมัคร ตามชื่อและเบอร์โทรติดต่อที่กรอกไว้ ล่วงหน้าประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ก่อนวันประกวดรอบคัดเลือก เพื่อแจ้งรายละเอียดการประกวดรอบคัดเลือก เช่น กำหนดการ วัน - เวลาลงทะเบียน และอื่นๆ ที่เกียวข้อง


สอบถามเพิ่มเติม :

โทร. 02-241-8000 ต่อ 582, 588, 589 หรือ 085-931-0404

www.motherandcare.in.thwww.facebook.com/motherandcare

www.tkpark.or.th, www.facebook.com/tkparkclub

อีเมล : motherandcare@hotmail.com