ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

 

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13 

 

รุ่นอายุ 4-6 ปี

 

 

1. ชนะเลิศ : ด.ญ.ขวัญตะวัน กีรติเสริมสิน (แซลมอน) 

 

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ด.ช.พิชชากร โกกิละวาที (ไบต์) 

 

3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ด.ญ.อมตา เจริญมิตร (ซูริ) 

 

 

4. ขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน

 

- ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์ (ไวกิ้ง) 

 

- ด.ช.ศิษฎ์ธวัช ลิยะวราคุณ (โชกุน) 

 

ระดับอายุ 6-9 ปี

 

 

1. ชนะเลิศ : ด.ญ.ณิชชานัท ไอริซ เบิร์ก (ไอริซ) 

 

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ด.ญ.ปพิชญา วณิชชากรพงศ์ (ฟรุ๊ตตี้) 

 

3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (บอส) 

 

 

4. ขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน :

 

- ด.ช.ธารธรรม ตันสวัสดิ์ (ไตตั้น) 

 

- ด.ญ.นิธินี จิตบรรเทิงพันธ์ (นินนี่)