ลุ้นรับจี้แพะทองคำจากนมแพะ DG3 Advance Gold

 

กติการ่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับจี้แพะทองคำจากนมแพะ DG3 Advance Gold

 

1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเป็นแฟนเพจ www.facebook.com/dgsmartclub และ Line @DGSmartmom คลิก http://bit.ly/2D5uIzZ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 

2.  กด Like & Share โพสต์กิจกรรมไปยังหน้า Wall ของคุณโดยเปิดตั้งค่าแบบ “Public” (สาธารณะ)

 

3.  ดูคลิปและตอบคำถาม ใยอาหาร 2 ชนิด เคล็ดลับที่ช่วยให้ลูกขับถ่ายง่ายในนมแพะ DG3 Advance Gold คืออะไร ระหว่าง


A : อินนูลิน และ โอลิโกฟรุคโตส


B : คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน

 

โดยเข้าไปตอบคำถามได้ที่ใต้โพสต์กิจกรรมของทางเพจ https://www.facebook.com/dgsmartclub/videos/1921363677896109/


4.  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 เม. ย. - 13 พ. ค. 2561

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 พ. ค. - 3 มิ. ย. 2561

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 มิ. ย. - 30 มิ. ย. 2561

 

5.  ประกาศผลผู้โชคดีที่ www.facebook.com/dgsmartclub

ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พ. ค. 2561 คัดเลือกโดยการ Random จากผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและทำตามกติการะหว่าง 24 เม. ย. - 13 พ. ค. 2561

ครั้งที่2 วันที่ 11 มิ. ย. 2561 คัดเลือกโดยการ Random จากผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและทำตามกติการะหว่างวันที่ 14 พ. ค. - 3 มิ. ย. 2561

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก. ค. 2561 คัดเลือกโดยการ Random จากผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและทำตามกติการะหว่างวันที่ 4 มิ. ย. - 30 มิ. ย. 2561

 

6.  ของรางวัล จี้แพะทองคำ หนัก 50 สตางค์ แจกครั้งละ 1 รางวัล รวมแจก 3 ครั้ง 3 รางวัล


7.  ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

8.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด