ผลการประกวดรอบคัดเลือก ภาคใต้

 

ผลการประกวดรอบคัดเลือก ภาคใต้

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

 

ประเภทเดี่ยว 6 - 9 ปี

 

 

ชนะเลิศ 

ด.ญ.ปพิชญา วณิชชากรพงศ์ (ฟรุ๊ตตี้)

 

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ญ.ปนิตา จันทร์ศรีราษฎร์ (เนย)

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ญ.ดิษญาพร สำแดงสาร (กัสมา)

 

ประเภทเดี่ยว 4 - 6 ปี

 

 

ชนะเลิศ 

ด.ญ.ฟ้าใส วิไลเลิศพงศ์พันธ์ (ฟ้าใส)

 

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ช.พิชชากร โกกิละวาที (ไบต์)

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ช.ฐากูร ปัทมาวิไล (นะโม)

ด.ญ.นูรมา นาดี (นูรมา)