ผลการประกวดรอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผลการประกวดรอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

 

ประเภทเดี่ยว 6-9 ปี

 

 

ชนะเลิศ 

ด.ญ.เตชิตา คำภา (เซบาย) 

 

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ญ.ฌัชชา ขันติกุล (คะน้า)

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ย.กัลย์กมล วะราบุตร (ใบข้าว) 

 

ประเภทเดี่ยว 4-6 ปี

 

 

ชนะเลิศ 

ด.ญ.อมตา เจริญมิตร (ซูริ)

 

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ญ.แก้วเกล้า พิพัฒน์โรจนกมล (มินิ)

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ช.ภูมิรพี หมู่โสภิญ (แทนไท) 

ด.ญ.ดาวปลายฟ้า อาษานอก (ปลายดาว)