5 วิธีหยุดควันบุหรี่มือสองเพื่อลูกน้อย

 

คนยุคนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เพราะสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยฝุ่นควัน มลพิษ สารเคมี โดยเฉพาะควันบุหรี่มือสองที่ผู้สูบสร้างพิษภัยในอากาศ ทำร้ายผู้สูดดมที่อยู่ใกล้ไปด้วย โดยเฉพาะลูกวัยเบบี๋ ถ้าคุณสูบอยู่ หยุดเพื่อลูกเถอะค่ะ

 

รู้จักควันบุหรี่มือสอง 

 

ควันบุหรี่มือสอง คือ การที่ผู้ที่ไม่ได้สูบ แต่ได้รับควันบุหรี่ เกิดโทษเหมือนคนที่สูบ ปกติการสูบโดยตรง ควันจะผ่านไส้กรอง ทำให้กรองสารพิษออกไปบ้าง แต่ในควันบุหรี่มือสองจะต่างจากสารพิษจากควันบุหรี่ที่ผู้สูบโดยตรง เพราะออกมาทางปลายมวนที่ติดไฟ จะไม่ผ่านสารตัวกรองใดๆ จึงมีสารพิษค่อนข้างมาก เมื่อได้รับสารพิษจากควันบุหรี่มือสองนานๆ ก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ง่ายขึ้น โดยพบว่าผู้ไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิต เนื่องจากได้รับควันบุหรี่มือสอง

 

อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

 

* ประเภทแรก ได้แก่ ระยะเฉียบพลัน คือ การที่ได้รับควันบุหรี่เข้าไป อาจจะเกิดอาการแพ้ ระคายเคือง ทำให้ตาแดง ไอ จาม สำหรับในเด็กแรกเกิด จะเกิดภาวะหอบหืด หรือติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น 

 

* ประเภทที่ 2 ได้แก่ ระยะยาว คือ คนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นเวลานานๆ ก็จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ หรือโรคมะเร็งคล้ายกับคนที่สูบบุหรี่

 

วิธีการป้องกันตัวคุณเองและลูกน้อยจากควันบุหรี่มือสอง

 

* พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปในสถานที่ที่เรารู้ว่ามีควันบุหรี่

 

* บอกคนที่บ้านหรือคนที่สูบบุหรี่ใกล้ตัวให้เลิกสูบบุหรี่

 

* พยายามทำให้บ้าน รถยนต์ส่วนตัว และที่ทำงานปลอดบุหรี่

 

* ถ้าไปเจอคนสูบบุหรี่ ขอร้องคนสูบบุหรี่ อย่าสูบใกล้คุณหรือลูกของคุณ

 

* เฝ้าระวังดูว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่นำลูกไปฝาก หรือที่โรงเรียนของลูกเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่หรือไม่ ถ้าไม่ก็ควรหลีกเลี่ยงไม่พาลูกไปฝากเลี้ยง หรือเรียนในสถานที่แห่งนั้น

 

* ถ้าจะต้องพาลูกไปกินข้าวนอกบ้าน ควรเลือกร้านอาหารที่ปลอดบุหรี่ทั้งร้าน

 

* เมื่อลูกโตขึ้น สอนให้ลูกอยู่ห่างจากควันบุหรี่มือสอง บอกลูกถ้าเห็นใครสูบบุหรี่ อย่าเข้าไปเล่น พูดคุย หรือใกล้ชิด

 

* ถ้าคุณแม่หรือลูกเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว หรือคุณแม่เป็นโรคหัวใจ หรือกำลังตั้งครรภ์ จะต้องหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง

 

เตือนกลุ่มเสี่ยง...หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง

 

* แม่ท้อง หากได้รับควันบุหรี่มือสองก็จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ และการคลอดได้สูง อาจทำให้เกิดอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด เด็กที่เกิดมาก็จะมีความเสี่ยง มีน้ำหนักตัวน้อย ตัวเล็ก มีความยาวน้อยกว่าเด็กปกติ พัฒนาการทางสมองล่าช้า อาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท ความจำ เป็นต้น

 

* เด็กเล็ก จะเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดบวม และมีอัตราการเป็นโรคหืดเพิ่มขึ้น เกิดการติดเชื้อของหูส่วนกลาง และในระยะยาวก็จะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ด้รับควันบุหรี่

 

* กลุ่มผู้ใหญ่ เสี่ยงต่อโรคหัวใจ มะเร็งปอด มะเร็งที่ลำคอ หรือมะเร็งส่วนอื่นๆ ได้แก่ กล่องเสียง ช่องปาก หลอดอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ส่วนผู้ที่เป็นหอบ หืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบร่วมด้วย ก็จะทำให้มีอาการของโรคเพิ่มมากขึ้น

 

 

ขอบคุณข้อมูล :  รายการพบหมอศิริราช หัวข้อ ควันบุหรี่มือสอง ภัยร้ายใกล้ตัว มหาวิทยาลัยมหิดล