วัคซีนรวม 6 โรค ช่วยหนูเจ็บน้อยครั้งลง

 

สิ่งสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดเชื้อในช่วงหลังคลอด ได้ คือ การฉีดวัคซีนให้แม่ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ซึ่งช่วยลดการเกิดโรคหลายชนิดที่เป็นในคุณแม่ได้ และยังสามารถส่งผ่านภูมิคุ้มกันไปถึงลูกในท้อง ส่งต่อภูมิคุ้มกันจนกระทั่งลูกเกิดมาลืมตาดูโลก แต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ลืมพาลูกรักไปรับฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องให้ครบตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ จึงจะช่วยป้องกันโรคอย่างได้ผลที่สุด

 

รู้จัก 6 โรคสำคัญที่ต้องป้องกันด้วยวัคซีน

 

ลูกรักวัยแรกเกิดจนถึง 1 ขวบ การฉีดวัคซีนทุกชนิดให้ครบกำหนดจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 16-20 ครั้ง ทำให้ลูกรักเจ็บตัวหลายหน จึงทำให้เกิดการพัฒนาวัคซีนรวมที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมโรคต่างๆ ที่เด็กจะต้องฉีดป้องกันตามเกณฑ์ 6 โรค ได้แก่ คอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ตับอักเสบบี ไอกรน เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้เจ็บตัวน้อยลง แต่ยังช่วยลดความยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัย ช่วยให้ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดมากกว่าการแยกฉีด เพราะวัคซีนรวม 6 โรคสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่นๆ ที่ต้องฉีดในช่วงอายุนั้น และทำให้มีไข้น้อย เช่น วัคซีนไอกรนจะใช้ชนิดที่ไม่มีตัวเชื้อ หลังฉีดทำให้ร้องกวนหรือเป็นไข้น้อยลง

 

'กว่าหนูจะโตต้องได้รับวัคซีนกี่เข็มกันนะ?'

 

การฉีดวัคซีนรวม 6 โรค สามารถฉีดในช่วงอายุ 2-4-6 เดือน เพื่อภูมิต้านทานที่ดี ทำให้ลูกรักมีการเจริญเติบโตสมวัย นำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของลูกรัก

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยวัยแรกเกิด – 12 ขวบ (ดูได้จากภาพด้านล่าง)

 

 

อ้างอิงจากตารางแนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2560