NQ เลี้ยงดูตามธรรมชาติสิ...ดีกับลูก

 

ยิ่งเทคโนโลยีก้าวล้ำเท่าใด เรายิ่งหันเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น เพราะรู้ซึ้งแก่ใจดีว่าธรรมชาติ คือ ตัวช่วยสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ดี บวกกับการเลี้ยงดูไปตามธรรมชาติของเด็ก NQ ก็ถือเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่มอบให้กับลูกได้ค่ะ

 

รู้จัก Natural Quotient (NQ) ของเจ้าตัวเล็ก

ลูกจะเรียนรู้ได้ดี ไม่ใช่แค่มีธรรมชาติต้นไม้ ป่าไม้ร่มรื่นที่ช่วยให้โลกเย็น เป็นตัวช่วยสร้างเสริมประสบการณ์จากการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว แต่คุณแม่จะต้องให้ความสำคัญ ตระหนักรู้ธรรมชาติของเด็ก ลักษณะนิสัย พฤติกรรม พัฒนาการโดยทั่วไปของเด็กไปตามที่เด็กเป็น โดยไม่กดดัน ไม่บังคับให้ทำในสิ่งที่เกินพัฒนาการที่เด็กจะทำได้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เลี้ยงดูลูกได้อย่างเข้าใจตาม NQ (Natural Quotient) ซึ่งก็คือการเลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติของเด็กนั่นเอง

 

3 ตัวช่วยหลัก เพื่อการเลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติ

การเลี้ยงลูกตามธรรมชาติ มีความสำคัญและจะต้องประกอบด้วย 3ปัจจัยหลัก ได้แก่

1.  Natural Shine

คือ ธรรมชาติของเด็ก เด็กแต่ละคนจะมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน มีลักษณะแตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสามารถ มีพัฒนาการที่เร็วหรือช้าต่างกันไป ซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้

 

วิธีส่งเสริม

* ต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกก่อน โดยเปิดใจยอมรับความเป็นลักษณะเฉพาะตัวของลูก

* สังเกตลักษณะพฤติกรรม นิสัยว่าเป็นเด็กแบบไหน เลี้ยงง่าย หรือเลี้ยงยาก งอแง หรือยิ้มง่าย

* ทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น เพื่อให้สามารถปรับการเลี้ยงดูให้เข้ากับลูกได้อย่างเหมาะสม

* หากลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธรรมชาติของลูก

 

2.  Natural Parent

คือ ธรรมชาติของพ่อแม่ นอกจากเด็กจะมีธรรมชาติเฉพาะตัวแล้ว คนเป็นพ่อแม่ก็มีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพฤติกรรม ทัศนคติ ความคิดความอ่าน การใช้ชีวิต หรือลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกัน หรืออื่นๆ เป็นต้น

 

วิธีส่งเสริม

* เมื่อมีลูก ตัวพ่อแม่เองก็ต้องปรับตัว ปรับใจ ปรับทัศนคติในการเลี้ยงลูกให้ตรงกัน และมีแนวทางที่ตรงกัน เพื่อให้การเลี้่ยงลูกเป็นไปในทิศทางที่ไม่ขัดแย้งกัน

* พ่อแม่ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับลูก ต้องรู้จักยืดหยุ่น รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยตัวเองเข้าให้กับลูก จะได้เลี้ยงลูกได้ดี เช่น จากที่เคยมีนิสัยชอบเที่ยวเตร่เฮฮา เคยเป็นนักดื่ม หรือนักสูบ ก็ต้องลดละเลิก ต้องปรับตัวเอง เพื่อลูก

 

3.  Natural Emoluments

คือ ธรรมชาติของรายได้ นอกจากตัวเด็ก ตัวพ่อแม่แล้ว สถานะทางเศรษฐกิจรายได้ของครอบครัวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องปรับให้เข้ากับลูกและกับตัวพ่อแม่เองด้วย

 

วิธีส่งเสริม

* การเลี้ยงลูกไปตามความเหมาะสมของรายได้ที่ได้รับ ไม่ว่าจะใช้จ่ายไปกับเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูลูกวัยเบบี๋ เช่น การซื้อเสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ อาหารการกิน จะต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรายได้ครอบครัว เช่น มีรายได้น้อย ก็ต้องใช้แต่น้อย ไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง ไม่เป็นหนี้

* เมื่อโตขึ้น สอนให้ลูกรู้จักนำธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ เช่น ใบไม้ ทำเป็นเรือลอยน้ำ ฟองน้ำรัดหนังยางทำเป็นตุ๊กตา ไม้ไอติมต่อเติมทำเป็นของเล่นอื่นๆ การรู้จักนำสิ่งต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะช่วยให้ลูกรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ ยังช่วยให้ลูกรู้จักคุณค่าของธรรมชาติ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของธรรมชาติเมื่อโตขึ้นได้ด้วยค่ะ

 

ข้อมูล : พญ.สุธิรา ริ้วเหลือง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น