ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงลูกมากไป ระวังออทิสติกเทียม

 

เด็กที่เป็นออทิสติกมากมายในยุคนี้ ส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นมีปัญหาเด็กออทิสติกเทียมแฝงปนอยู่ด้วย และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักมาจากการใช้เทคโนโลยีเลี้ยงลูกมากไปค่ะ

เมื่อพ่อแม่ยุคนี้ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก

ดังนั้นทีวี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกหยิบยื่นให้เด็ก ผลเสียที่เกิดขึ้น คือ เด็กมากมายติดสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเมื่อปล่อยให้ติดนานๆ ก็ทำให้มีความเสี่ยงเป็นออทิสติกเทียม ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในยุคสังคมเมืองที่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก ออทิสติกเทียมเป็นภาวะที่สมองมีพัฒนาการช้าเกิดจากการเลี้ยงดูที่ขาดความเอาใจใส่ แต่ก็รักษาให้หายได้ ต่างจากเด็กที่เป็นออทิสติกที่พัฒนาทางสมองล่าช้ากว่าวัย มีอาการจนถึงตอนโต ซึ่งจะรักษาไม่หาย

 

พฤติกรรมเสี่ยงออทิสติกเทียมมีอะไรบ้าง

* ไม่สบตาคนที่คุยด้วย ทำอะไรซ้ำๆ

* 2 ขวบแล้วยังไม่พูด ร้องไห้ไม่มีเหตุผล

* ติดทีวี แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

* ไม่สนใจคนรอบข้าง ไม่สนใจกิจกรรมอื่น

* บอกความต้องการของตัวเองไม่ได้

 

วิธีเลี้ยงลูกเพื่อป้องกันออทิสติกเทียม

* ไม่ควรให้เด็กเล็กดูทีวี เล่นแท็บเล็ตคนเดียวนานๆ

* ให้ของเล่นเสริมพัฒนาการ

* พูดคุยกับลูก

* ฝึกให้หยุดร้องด้วยเหตุผล

* พ่อแม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูก และเลี้ยงลูกด้วยความเอาใจใส่ เพื่อช่วยลดภาวะเสี่ยงออทิสติกเทียม


 

ขอบคุณข้อมูล http://newsclear.posttoday.com/video/1566