ช่วยลูกเจ็บน้อยครั้งลง กับวัคซีนรวม 6 โรค

 

การฉีดวัคซีนลูกให้ครบ เป็นหน้าที่สำคัญที่พ่อแม่ช่วยป้องกันโรคในเด็กได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำคัญๆ ทำให้เกิดการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคให้มารวมอยู่ในเข็มเดียวกันค่ะ 

 

รู้จัก 6 โรคสำคัญที่ต้องป้องกันด้วยวัคซีน 

 

วัคซีนมีหลายชนิด แต่จะฉีดให้ครบต้องฉีดหลายครั้ง จึงเกิดการผลิตวัคซีนรวมที่มีประสิทธิภาพ มีผลข้างเคียงน้อย ครอบคลุมโรคต่างๆ ที่เด็กต้องได้รับตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว 6 โรค ได้แก่  

 

1.  โรคคอตีบ   เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อจากการสัมผัสไอจามรดกัน ทำให้เกิดการอักเสบ อวัยวะต่างๆ ในลำคอบวม หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออักเสบ และเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ

 

2.  โรคบาดทะยัก   เป็นโรคที่ติดต่อจากแผลสกปรก ทำให้ติดเชื้อที่เป็นพิษต่อระบบประสาท เกิดอาการเกร็งกระตุก ขากรรไกรแข็ง เจ็บปวดกล้ามเนื้อ ทารกที่ดูแลสะดือไม่สะอาดก็ทำให้มีอัตราเสียชีวิตสูงในอดีต 

 

3.   โรคโปลิโอ   เป็นโรคที่ติดต่อจากการกินหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ทำให้มีอาการแขนขาลีบอ่อนแรง พิการ เป็นอัมพาต สมองอักเสบ หายใจไม่ได้เพราะสมองและกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจเสื่อมจนเสียชีวิตได้

 

4.   โรคตับอักเสบบี   เป็นโรคที่ติดต่อได้ทั้งจากแม่ไปสู่ลูก จากการได้รับเลือดและสิ่งคัดหลั่ง แล้วถ้าเด็กที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีมีแผลเลือดออกก็แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ ทำให้เกิดตับแข็ง ตับวาย หรือมะเร็งตับได้ในที่สุด

 

5.   โรคไอกรน   เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่แพร่กระจายง่าย จะหายใจลำบาก ไอเป็นชุด หายใจเข้าจะไอดังฮู้ป ในเด็กเล็กจะไอจนสำลัก ปอดบวม มีอาการแทรกซ้อนทางสมอง ทำให้ชัก สมองพิการ อาจเสียชีวิตได้

 

6.   โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ   เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงในทารก โดยติดเชื้อแบคทีเรียฮีโมฟิลัส อินฟลูเอนซ่า ชนิดบี หรือเชื้อฮิบเข้าสู่กระแสเลือด ผู้ใหญ่ที่เป็นพาหะจะแพร่เชื้อให้เด็กเล็กได้ง่าย

 

วัคซีนรวม 6 โรค ดีอย่างไรนะ

 

*   ช่วยให้ลูกเจ็บตัวน้อยลง   วัคซีนบางชนิดต้องฉีดหลายครั้ง แต่วัคซีนรวม 6 โรค จะช่วยลดจำนวนครั้งลงเหลือเพียง 3 เข็มในช่วงขวบปีแรก จากเดิมที่ต้องฉีด 5 - 9 เข็ม ทำให้ลูกกลัวน้อยลง และได้รับวัคซีนครบทุกโรคในเข็มเดียว โดยไม่ตกหล่นถึง 6 โรค  

 

*   ช่วยลดความยุ่งยาก   สะดวกมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ลูกได้รับวัคซีนครบทุกชนิดมากกว่าการแยกฉีด สามารถให้ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ที่ต้องฉีดในช่วงอายุเดียวกันได้

 

*   ช่วยลดค่าใช้จ่าย   ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะต้องมาพบแพทย์หลายๆ ครั้ง รวมถึงการลางานของคุณพ่อคุณแม่ในการพาลูกน้อยมารับวัคซีนบ่อยครั้ง

 

*   ลูกน้อยได้รับวัคซีนครบทุกชนิด   มากกว่าการแยกฉีด เพราะวัคซีนรวม 6 โรคสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่นๆ ที่ต้องฉีดในช่วงอายุนั้น

 

*   มีความปลอดภัย   วัคซีนจะอยู่ในรูปของเหลวพร้อมฉีด ทำให้ช่วยลดการปนเปื้อนและลดปัญหาที่อาจเกิดระหว่างการผสมได้

 

*   มีไข้น้อย   วัคซีนไอกรนจะใช้ชนิดที่ไม่มีตัวเชื้อ หลังฉีดทำให้เป็นไข้ ร้องกวนน้อยลง แต่ถ้าลูกเป็นไข้ ก็เช็ดตัวลดไข้ได้ ถ้าลูกมีผิวบวมแดงอย่าได้กังวล เพราะจะเป็นเพียงเล็กน้อย แล้วจะหายเป็นปกติใน 1 - 2 วัน

 

**  สามารถฉีดวัคซีนรวม 6 โรคได้ในเดือนที่ 2, 4, 6 ของขวบปีแรกของลูกน้อย  **